Hungarian National Stage YPEF 2022

Hungarian National Stage YPEF 2022

FELHÍVÁS

Az Országos Erdészeti Egyesület és az “Young People in European Forests” (YPEF) Nemzeti Versenybizottság tanulmányi versenyt hirdet

Fiatalok Az Európai Erdőkben – 2022 címmel.

Európa, mint kontinens, ezen belül az Európai Unió és a nem uniós országok rendkívül változatos természeti és gazdasági környezettel rendelkeznek. E változatos környezet meghatározó eleme az erdő, annak jellegzetes megjelenésével, növény és állatfajaival, tájképi jellemzőivel, valamint az ott folyó emberi tevékenységekkel. Az erdő Európa egyik utolsó természetes, természetszerű életközösségeként számos lehetőséget kínál ismereteink bővítésére, a pihenésre, a közösségi és egyéni munkavégzésre. Ugyanakkor országonként és régiónként más erdők és erdészeti feladatok jellemzik.

A YPEF verseny célja, hogy a résztvevő középiskolás diákok megismerjék Európa és az egyes országok erdeit, a természet és környezetvédelemben betöltött szerepüket, és az ehhez kapcsolódó erdészeti tevékenységeket. Objektív kép alakuljon ki bennük a természeti erőforrások megőrzéséről és a velük való fenntartható gazdálkodás szükségességéről saját környezetükben és európai léptékben egyaránt. (További információ: www.ypef.eu)

A verseny eredendően nemzetközi, ahhoz számos ország csatlakozott országok: Ausztria, Csehország, Észtország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Magyarország, Németország, Portugália, Románia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, Szlovákia, Belgium, Svájc, Norvégia, Görögország, Finnország, Ciprus, Ukrajna, Moldova.

Sajnálatos módon a nemzetközi megmérettetés az elmúlt évek járványügyi helyzetének következményeként nagyfokú bizonytalanságot hordoz. Ennek következtében a 2022. évi verseny első helyezést elérő csapata 2023-ban képviseli hazánkat a nemzetközi döntőben, annak megrendezése esetén.

A jelentkezés feltételei

Az említett vírushelyzet miatt a korábbi évekre kidolgozott és publikált versenyszabályzat az idei évben felfüggesztésre került. Az alábbi szabályok érvényesek:

A versenyre 2-3 fős csapatok jelentkezhetnek, a tagok nem lehetnek fiatalabbak 15 és nem lehetnek idősebbek 19 évesnél a 2022/2023-as tanév kezdetén, azaz 2022. szeptember 1-én.

A verseny nyelve angol (minden csapattag esetében feltétel a nyelvtudás). A verseny első fordulójában a feladatok magyar nyelven kerülnek megfogalmazásra, a nemzeti döntő feladatai viszont már kizárólag angol nyelvűek.

A jelentkező csapatoknak regisztrációs díjat nem kell fizetni.

A felkészülési anyag

A verseny felkészülési anyagai az Országos Erdészeti Egyesület honlapján (www.oee.hu) hamarosan elérhetőek lesznek.

Jelentkezés

A versenyre 2022. június 7-ig lehet jelentkezni a következő űrlap kitöltésével: https://forms.gle/kFz2epASrugJZwn28

Figyelem! Egy iskola több csapata is jelentkezhet. A csapatoknak rendelkezni kell egy egyedi e-mail címmel, ami lehet valamely csapattag e-mail címe is.

A verseny kétfordulós, melynek ütemezése:

Az első fordulóban egy magyar nyelvű teszt és egy önálló, angol nyelvű projekt képezi a verseny feladatait.

A teszt a magyar és az európai erdőkre, valamint az egyes résztvevő országok erdeire vonatkozó speciális kérdésekből áll. Lebonyolítása a digitális oktatás során már ismert „Classroom” felületen, feleletválasztásos formátumban, időkorláttal történik, amely vonatkozik a megírásra, illetve az egyes feladatokra szánható időtartamra.

Az angol nyelvű projekt témája: a fenntartható (tartamos) erdőgazdálkodás lehetőségei és korlátai egy kiválasztott erdőrészlet, erdőtömb és/vagy erdőtípus esetében a klímaváltozás adott – vizsgált – területen várható hatásai függvényében.

A feladat: a projekt szinapszisának elkészítése, az ebben tervezettek gyakorlati megvalósítása. A projekt megvalósításához tetszőleges segítség igénybevehető: szakirodalom; interjú készítése szakértőkkel, helyi szakemberekkel; helyszíni vizsgálatok, mérések.

Az első fordulóban beadandó a projekt szinapszisa, valamint a csapat által tervezett és már megvalósított – elméleti és gyakorlati/terepi – projekttevékeny bemutatása. Ennek során a csapat be kell mutassa a projekt célkitűzéseit, addigi megvalósítását és további megvalósíthatóságát, illetve mindezen tevékenységek további ütemezését.

  • a szinapszist és a projekttevékenységről szóló általános beszámolót az első forduló időpontjában kell benyújtani a szervezők által meghatározott felületen, pdf formátumban, angol nyelven. Ennek terjedelme min. 2 maximum 4 A4-es oldal.
  • az értékelésben a terepi/gyakorlati tevékenység megvalósítása többletpontozásban részesül a tisztán elméleti munkákkal szemben)

Az első forduló tervezett időpontja: 2022. szeptember 14.

A döntőbe jutott csapatoknak a megvalósított projektjüket kell bemutatniuk prezentáció formájában a döntő helyszínén, angol nyelven. A projekt teljes dokumentációját, és az ez alapján készült ppt előadást a döntőt megelőzően nyújtja be a csapat.

A döntőben emellett a fenntartható erdőgazdálkodással kapcsolatos terepi (erdei) aktivitásban is részt vesznek a csapatok.

A döntő időpontja: 2022. október (Erdők Hete programsorozat keretében)

Országos Erdészeti Egyesület